Trafik Kazaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları ve Tazminat Çeşitleri

Trafik kazası tazminat davalarının konusunu oluşturan trafik kazası, karayolunda hareket etmekte olan en az bir aracın katıldığı olayı ifade etmektedir. Trafik kazalarından doğan zararlara dayanarak trafik kazası tazminat talebinde bulunulabilmektedir. Trafik kazası tazminat talepleri gerek bedensel zararları gerekse de malvarlığı zararlarını kapsar niteliktedir. Zararların tanziminin sağlanması için açılan dava ise “trafik kazası tazminat davası” olarak adlandırılmaktadır.

2918 sayılı Kanun m.3’teki düzenlemede önemi belirtilen “karayolu” unsuruna ilişkin Yargıtay 17. Hukuk Dairesi tarafından verilmiş olan karar şu şekildedir;

“…Karayolları Trafik Kanunu’nun uygulanması için kazanın mutlaka karayolunda meydana gelmesi gerekmeyip karayolu ile bağlantısı olan, karayolu sayılan bir alanda meydana gelmesi halinde de karayolunda meydana gelmiş gibi kabul edilmektedir… 2918 sayılı KTK’nun 2. maddesi gereğince karayolu bağlantısı olduğundan kazanın meydana geldiği yer karayolu sayılan yerlerdendir. Bu nedenle meydana gelen zarar teminat kapsamındadır…”

Trafik Kazasından Doğan Maddi Zarar Nedir?

Trafik kazası tazminat davalarının konusu olan trafik kazalarının sebep olduğu ve kişinin malvarlığında bir eksilmeye sebep olan maddi zararın oluşması için gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar şunlardır:

  1. Malvarlığı
  2. Malvarlığının eksilmesi
  3. Malvarlığındaki eksilmenin irade dışı meydana gelmesi

Zarar gören kişinin ekonomik geleceğinde yer alacak kazanç ve gelirleri (örneğin; çalışma ve faaliyetleri sonucunda gelecekte elde edecekleri) de kişinin malvarlığının kapsamına girmektedir.

Azalmanın irade dışılığı, zarar görene yönelik bir unsurdur. Trafik kazası sonucu meydana gelen zararda, zarar gören kişinin kusuru ve bu zarara yönelik bir isteği bulunmamalıdır. Zarar görenin tamamında olmamakla beraber bazı sonuçların oluşmasında kusuru olması ihtimalinde ise, zarar gören kişinin açtığı tazminat davasında, yalnızca kusuru olmaksızın oluşan zararlara yönelik olan talepleri kabul edilecektir. Örneğin; trafik kazası sonucu tedavi amaçlı lüks sayılabilecek bir hastaneye gitmesi durumunda zarar gören kişinin açtığı trafik kazası tazminat davası sonucunda yalnızca ortalama gider masraflarının tarafına ödenmesine karar verilecektir.